Skalakropper heli

184
Dette er F3C-kropp for Align T-Rex 760X. Leveres med alt tilbehør som skal til for å montere på Align T-Rex 760X Kit.
kr 7.995,-
+
-
3|1|102


Se også