SOMMERSALG! KLIKK HER!

Reklamasjon & service
Ordrenummer

E-post

Detaljer

Vennligst velg et tema

For raskest mulig håndtering er det viktig å være presis. Spesielt er det viktig å skille på reklamasjon og serviceoppdrag.
Reklamasjon er tilfeller hvor produktet ved mottak ikke fungerer, har produksjonsfeil eller skade.
Et serviceoppdrag er tilfeller hvor du ønsker å betale for å få hjelp til å reparere ditt produkt.

Beskriv problemet/saken så nøyaktig som muligInnsendinger merkes med returnummer. Returnummer mottar du snart på e-post.

Jeg har lest og godkjent vilkår for service og retur